Trelleborgs venner

Trelleborgs venner

Fælles Laugsdage i 2019

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 02 jan, 2019 18:22:18
Kære Trelleborgs Venner.

Godt Nytår! Vi starter 2019 som vi sluttede 2018, nemlig med fælles laugsdage på selve museet i vinter indtil sæsonstart.

Den første er nu på lørdag den 5. januar kl. 10-16. Vi mødes på museet og alle er velkomne, uanset om man er med i et laug eller ej. Medbring håndværk eller kom og bliv sat i gang. Alle laug kan lave deres egne aktiviteter, men desuden vil vi lave nogle fælles aktiviteter som afhængig af vind og vejr kan være historiske oplæg, arbejde i haven, bueskydning eller noget helt andet. Vi sørger for en simpel frokost til de fremmødte og glæder os til at være sammen med mange af jer.

Der bliver tilsvarende laugsdage på museet den 2. februar og den 2. marts inden vi rykker ud i Slagløse fra den 6. april.

Med vikingehilsen
Leif  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post239

Vintersolhvervsfest

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 27 nov, 2018 11:49:40

Trelleborg lørdag den 15. december kl. 18

Traditionen tro holder Trelleborgs Venner vintersolhvervsfest den sidste lørdag inden solhverv.

Vi mødes kl. 18 og tilbereder vores medbragte mad, der vil være tændt op i bålet og sat nogle ekstra grills op i forrummet.

Efter spisningen spiller Gjaldulai, som er et nyt musikprojekt, hvor man forsøger at genskabe musikken, som den kan tænkes at have lydt i vikingetiden. De består af Lea Hildebrandt Rosander, Martin Kufahl og Christine Kammerer.

Derefter er der fri hyg med danse, sange og historier fra publikum, så forbered gerne indslag.

På bestyrelsens vegne

Gwen og Leif

  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post238

Referat af Årsmøde 2018

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 27 nov, 2018 11:18:48

Referat af Årsmøde torsdag 24. november 2018 Kl. 19.00


Sted: Willemoesvej 36, 4200 Slagelse.

27 deltagere


Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Kristian Laugesen

Årsmødet konstateres lovligt indkaldt.

2. Valg af referent: Leif Bjørnskov

3. Bestyrelsens beretning for 2017:

Leif: 4 bestyrelsesmøder, gennemgår afholdte arrangementer: Vintersolhverv, Trelleborg Vågner, Sct. Hans, Vikingefestivalen, Smedetræf og høstfest, Strandfestival, dragtsyningskursus, desuden laugsdage/foreningsdage og endnu et planlagt vintersolhverv.

Træ- og Byggelaug: Gøsta: ingen faste projekter i år, men forskellige reparationsopgaver er løst.

Smedelaug: Karl: Svært at fastholde nye medlemmer, ellers stille og roligt arbejde med øvning samt afholdelse af godt smedetræf.

Havelaug: Gwen: Fælles foreningsdage med arbejde i haven i foråret, siden har det været svært at samle folk nok til at så og vedligeholde i år. Stort ønske om at samle flere folk til den kommende sæson

Tekstillaug: Helle: ofte kun ganske få deltagere, men ved første indendørs dag til de kommende foreningsdage vinteren igennem kom der mange.

Buelaug: Morten: Ingen deltagere, Morten stopper.

Madlaug: Lone: I Påsken var der arrangeret en række workshops. Desuden arrangør af Kogetræf, i 2018 var det i Odins Odense med temaet: Hungermad på kogesten, men der skal øl til! I 2019 bliver det i Ribe med temaet Rejsemad.

For sæsonen 2019 stiles imod at samle laugsaktiviteterne på fælles forenings-/laugsdage den første lørdag hver måned for alle uanset laugstilhørsforhold. De enkelte laug bedes stadig lave aktiviteter for deres medlemmer, men desuden vil der bliver fællesaktiviteter.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 2017:

Kristian gennemgår det reviderede regnskab, som godkendes enstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag: - Ingen

6. Fremlæggelse af budget for 2018:

Kristian fremlægger, godkendes

7. Fastlæggelse af kontingent:

Uændret Familiemedlemskab kr. 160 og enkeltmedlemskab 110 kr. årligt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer:

a. Valg af kasserer for 1 år - Kristian genvælges som kasserer

b. Valg af bestyrelse - 3 medlemmer for 2 år

Gøsta, Irene og Leif vælges

9. Valg af suppleanter:

Helge, Anne og John vælges

10. Valg af revisor:

a. Revisor: Ole Jann genvælges

b. Revisor suppleant: Michael vælges

11. EVT.

Ønske om at vi bruger nogle af foreningsmidlerne til at betale gode undervisere i spændende emner og udbyder det som fælles foreningsarrangementer, f.eks. i relation til laugsdagene. Der foreslås bl.a. spånæsker og sang og musik.

Kunne dobbeltformandskaber i laugene styrke laugene?

Årsmøde på Trelleborg.

Madlaug laver mad til efter laugsdagene.

Indlæg for alle fra et af laugene om noget indenfor deres emne på laugsdagene.  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post237

Laugsdage i vinter

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 24 okt, 2018 22:20:05
Kære Trelleborgs Venner.

Vi har lavet aftale med museet om, at vi denne vinter holder fælles laugsdage på Trelleborg hver 1. lørdag fra november til marts.

Vi vil have cafeen som fælles mødested og udover foreningen/bestyrelsen, så vil museet have en eller flere deltagere. Smede og træfolk kan naturligvis bruge smedehuset og huggehuset og andre værksteder udover museumsbygningen, og hvis det er til at komme i jorden, kan der arbejdes i haven. Vi mødes kl. 10 og fortsætter indtil kl. 15-16. Man medbringer selv frokost mv., men der vil være kaffe/te fælles.

De konkrete datoer bliver: 3. november, 1. december, 5. januar, 2. februar og 2. marts.

Vi håber meget, at mange vil tage imod invitationen og deltage. Man behøver ikke at tilmelde sig og kan sagtens deltage selvom man ikke er medlem af et laug, eller selvom der ikke er et separat program for ens eget laug, ligesom vi håber, at nye medlemmer, som endnu ikke er vant til selv at komme på Trelleborg, vil deltage og få lært et bredere udsnit af foreningen at kende.

Jeg glæder mig til at møde mange af jer.

Med vikingehilsen
Leif Bjørnskov

  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post236

Foreningsdag den 20. maj

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 11 maj, 2017 22:09:38
Kære Medlemmer af Trelleborgs Venner.
Vi har i en årrække afholdt laugsdage, især de første og tredje lørdage i månederne.
Fremover vil vi gerne sikre at samle endnu flere af medlemmerne de to dage, altså 1. og 3. lørdag i hver måned i hele sæsonen i museets åbningstid.
Laugene vil fortsat stå for arrangementer indenfor laugene, men foreningen vil sørge for at have en tovholder på dagen til at tage imod nye medlemmer, hjælpe med kontakt til museet og tage imod medlemmer, som ikke er med i et laug med aktiviteter den pågældende dag.
Den næste sådanne foreningsdag bliver den 20. maj. Da vil Gøsta være tovholder. Så kommer du uden at kende nogen, eller uden at du i forvejen ved, hvad du skal lave i dagens løb, som kontakt Gøsta, som vil være at finde et sted i Slagløse.
MVH Leif

  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post215

Trelleborg Vågner

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 04 feb, 2015 20:49:47

Invitation til Trelleborg vågner • Introduktions- og Håndværkskursus

Lørdag d. 28.-29. marts afholder Trelleborg og Trelleborgs Venner i fællesskab hhv. introduktionskursus for nye frivillige og håndværkskursus for de mere erfarne. Deltagelse koster kr. 50, som betales ved ankomst.

Introduktionskurset er for nye frivillige, som står foran deres første sæson, som beboere i Slagløse og ikke er fortrolige med Trelleborgs historie, Slagløse og aktiviteterne. Alle frivillige deltager i dette kursus, inden de første gang flytter ind i Slagløse. Aktiviteterne på introduktionskurset vil være under ledelse af Trelleborgs faste personale. Introduktionen slutter lørdag eftermiddag, derefter overgår deltagerne til håndværkskurset, så man kan være med til fest om aftenen og deltage i en workshop om søndagen.

Håndværkskurset er for de af Trelleborgs Venner, som i varierende omfang er fortrolige med stedet, har boet i husene, formentlig har egen dragt og større eller mindre erfaring med at formidle. Du vil muligvis prøve et nyt håndværk eller videreudvikle dig indenfor dit vante håndværk.

Alle deltagere mødes på Vikingeborgen Trelleborg lørdag d. 28. marts kl. 9.00 til fælles morgenmad og slutter søndag d. 23. kl. 16.00. Måltiderne undervejs vil være i vikingestil og du bliver involveret i tilberedningen. Til middagen lørdag må du selv medbringe spisegrej, øl, mjød eller lignende.

Baseret på tilmeldingerne fordeler vi sovepladser i husene, men du er også velkommen til at tage hjem og sove. I så fald mødes vi igen søndag morgen kl. 9.00. Bor du i Slagløse indebærer det, at husene er ryddede inden morgenmaden.

Håndværkskurset består af workshops indenfor emnerne: 1. Smedning 2.Træarbejde (lamper)

3. Læderarbejde (sko) 4. Pileflet 5. Vikingemad 6. Nålebinding

Hver workshop varer 2 x 4 timer, men du kan evt. skifte til en anden workshop i anden periode. De enkelte workshops vil være under ledelse af en viking med erfaring indenfor emnet. Har du arbejder i gang indenfor dit emne, er du velkommen til at medbringe det. Den enkelte workshop vil være en blanding af oplæg, diskussion, erfaringsudveksling, teknikker og praktisk arbejde.

Skriv i tilmeldingen hvilket kursus du ønsker, at deltage i; Introduktionskursus eller Håndværkskursus. Desuden skal du skrive din 1.st. og 2.nd.prioritet mht. workshop.

Skriv om du ønsker en soveplads i et af husene eller tager hjem og om du deltager i festen om aftenen.

Børn er naturligvis velkomne, men der er ikke noget separat program for børn. Da de jo også har det med at ville have mad, skal de fremgå af tilmeldingen.

Tilmelding sker senest d. 16. marts til Leif Bjørnskov på lbb@hlctr.dk eller tlf. 5631 3413. Der er 20 pladser på introduktionskurset og 40 pladser (inkl. workshop holdere) på håndværkskurset. Pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet, så når der er tilmeldt 20+40 lukkes der for tilmelding også selvom det er før den 16. marts.

Med venlig hilsen

Vikingeborgen Trelleborg og Trelleborgs venner.

  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post183

Solhvervsfest

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 20 nov, 2014 22:44:02

Trelleborgs venner inviterer til vintersolhvervsfest i Langhuset på Trelleborg lørdag d. 20. december kl. 15.30 - ?

Medbring kød el. lign til grillen, egne drikkevarer og sovegrej, hvis du vil overnatte, samt din egen morgenmad. Trelleborgs venner giver lys og hygge i Langhuset og tilbehør til maden.

Skjaldungerne kommer og leger mm. og kan du en sang eller en god historie, så gi' den gas ved bålet efter middagen.

Vi tilstræber at programmet indtil kl. 21.00 er børnevenligt - derefter er der fri leg. Program følger, så hold endelig øje ;-) Og vi forbeholder os retten til ændringer.

Vi vil meget gerne have besked om, hvor mange I kommer senest søndag d. 14. december på zitouche@gmail.com eller tlf. 5631 3413.

  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post181

Trelleborg Vågner

NyhederOprettet af Leif Bjørnskov-Bartholdy 16 feb, 2014 22:33:37
Kære Vikinger.

I de to vedhæftede filer ser I invitationen og programmet for Introduktionskursus og Håndværkskursus på Trelleborg den 22.-23. marts. I skulle også gerne have fået den på mail (hvis I betalte kontingent i 2013), men ellers er de altså her. Håber vi ses!

Medvikingehilsen
Leif Bjørnskov

  • Kommentarer(0)//blog.trelleborgs-venner.dk/#post165
Næste »